Scheikunde

Hoe onderzoek je de relatie tussen cellulair transport en veroudering?

Liesbeth Veenhoff (ERIBA/UMCG/RUG)

Hoe maak je mechanische krachten in cellen zichtbaar?

Joris Sprakel (Wageningen U&R)

In hoeverre verschillen de wetenschap en de industrie

Gabrie Meesters (TU Delft )