Home

Met de mens bereikte de evolutie een kritieke fase, wat impact betreft slechts te vergelijken met de ontwikkeling van DNA. Dat was de ontwikkeling van taal, en dan vooral van geschreven taal. Het betekende dat informatie, anders dan genetisch via het DNA, van generatie op generatie kan worden doorgegeven.

De antwoorden op de Grote Vragen van Stephen Hawking

Wat is DWIN?

Welkom! Hier op DWIN vind je interviews met allerlei wetenschappers uit ons kleine landje; over het vooraanstaande onderzoek en de wetenschappelijke innovaties waar Nederland momenteel mee bezig is. In deze interviews wordt niet enkel getracht in begrijpelijke taal een duidelijke schets te geven van de grote projecten en ontdekkingen waar Nederland zich momenteel op focust, maar wordt ook een diepere kant van de wetenschappers vrij gegeven. Speciaal voor ons delen ze hun persoonlijke interesses en opinies: Wat inspireert hen? Wat kunnen zij aan ons leren? En welke kant, denken zij, is het optimaalst om uit te gaan met onze maatschappij? Dit alles niet met het doel om de absolute waarheid te verkondigen, maar om duidelijkheid te scheppen in de wonderbaarlijke wereld van de wetenschap. Enkel door elkaar te begrijpen en te weten wat gegeven is en wat niet, kunnen we uiteindelijk met zijn allen tot gegronde gezamenlijke beslissingen komen. Beslissingen waarmee we de wereld een kant uitsturen waarin we uiteindelijk allemaal dezelfde waardes kunnen nastreven; waardes zoals gezondheid, gelijke kansen en geluk.

Wat kunnen ze ons leren?

Quotes

Je moet vooral discussie voeren. De ethiek van wetenschap is een hele belangrijke.

Gabrie Meesters

Wetenschap is een manier om te begrijpen hoe de wereld werkt, en dus ook om samen beslissingen te nemen.

Ger Koole

Formuleer je vraag en kijk wat de argumenten voor en tegen zijn. Ga niet te snel mee in mensen en hun meningen.

Gonneke Stevens

Ik hou rekening met de mogelijkheid dat we alles bij het verkeerde eind hebben.

Kees Storm

Ik geloof dat het meest leuke en inspirerende aan dit werk is om wendingen toe te kunnen laten.

Gijsje Koenderink

Luister naar de interviews via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify!

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

Copyright ©Ruben C. Boot, 2021. ‘DWIN’ name and brand is property of Ruben C. Boot.Creative Commons License
DWIN and all its content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Content is for private, noncommercial viewing purposes only. Contact us for permission to use for any other purpose.